Vestbirk Vandkraftværk fra vandsiden, hvor Gudenå løber

Der passerer 1000 l vand pr. sekund igennem turbinen

Brædstrup solvarmepark giver 20 % varme til fjernvarmen

solvarmetag ved Ringsø. Brædstrup apotek og kirke

Børn kan få tog til at kører, ballon til at stige.

3 alternative energikilder i Brædstrup miniby, Legoland:
VestbirkVandkraftVærk -fjernvarmens solcellepark bag kirken og-solceller på tagene ved Ringsø.